My LinkedIn profile

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ;...ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ!..(Κάντε κλίκ πάνω στον...ΧΡΥΣΟ!) Τηλ: 6995295767/ 6946083329

Taxheaven - Νέα ειδήσεις

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο ως εξής:


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ           ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ  ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ    
    ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ                  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
    ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ              ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
                                          ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
        1                                    15.000,00                         700,00
          2                                    16.500,00                         800,00
          3                                    22.000,00                      1.000,00
          4                                    23.500,00                      1.100,00
          5                                    25.000,00                      1.200,00
          6 και άνω                      26.500,00                     1.300,00


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»


Προς τη Βουλή των Ελλήνων
To σχέδιο νόμου που προτείνεται για ψήφιση στην Εθνική Αντιπροσωπεία, έρχεται σε συνέχεια της πρότασης νόμου που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση το 2008 και συνιστά εφαρμογή των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης για τη στήριξη των οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Η διεθνής οικονομική κρίση αλλά και οι άστοχες και ανεύθυνες επιλογές της απελθούσας Κυβέρνησης διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου μεγάλες κατηγορίες πολιτών βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης. Η αύξηση της ανεργίας και τα χρονίζοντα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας δημιουργούν ένα περιβάλ-
λον έκτακτης ανάγκης εντός του οποίου επιβάλλεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των πολιτών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η ενίσχυση αυτή αποτελεί ελάχιστη υποχρέωση μιας ευνομούμενης πολιτείας μέσα σε έκτακτες συνθήκες, που έχουν επιβαρυνθεί ουσιαστικά και από τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος κοινωνικής προστασίας οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν μεσοπρόθεσμα. Στόχος, επίσης, αυτού του μέτρου κοινωνικής αλληλεγγύης είναι να τονωθεί παράλληλα η κατανάλωση και να βελτιωθεί η οικονομική δραστηριότητα.
Με δεδομένη την εξόχως δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας με το τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα, που ανέρχεται στο ύψος του 12,7% του Α.Ε.Π. και το υπέρογκο δημόσιο χρέος, που μέσα σε μια πενταετία υπερέβη το δημόσιο χρέος από τη γένεση του Ελληνικού Κράτους, η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται επιβάλλεται να είναι κατά το
δυνατόν ουδέτερη δημοσιονομικά, να μην επιβαρύνει δηλαδή ακόμα περισσότερο τον ελλειμματικό Κρατικό Προϋπολογισμό. Το δημοσιονομικό κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή του μέτρου κοινωνικής αλληλεγγύης δεν πρέπει να επιβαρύνει ούτε το δημόσιο έλλειμμα ούτε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα των φορολογούμενων πολιτών.
Για το λόγο αυτόν και με γνώμονα το δημοσιονομικό συμφέρον της χώρας επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ, εισφορά στους έχοντες και κατέχοντες, και συγκεκριμένα στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, με βάση γενικά και αντικειμενικά κριτήρια τηρώντας βασικές αρχές φορολογικής δικαιοσύνης, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης αναλόγως
της φοροδοτικής ικανότητας.
Η κυβέρνηση εντάσσει τα παραπάνω μέτρα σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό άμεσων διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η έκτακτη ενίσχυση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεν επιλύει τα συσσωρευμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για το λόγο αυτόν τα μέτρα αυτά εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο δράσεων για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας, που πρόκειται να συ-
μπληρωθεί με νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των ανέργων. Βασικό μέλημα είναι να αντιστραφεί το συντομότερο δυνατόν η πρωτόγνωρα δυσμενής δημοσιονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.
Η κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της διαφάνειας και του ανοικτού δημόσιου διαλόγου πριν τη συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων νόμων από την Εθνική Αντιπροσωπεία. Στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο www.opengov.gr στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, η οποία διενεργήθηκε
από τις 3 έως τις 8 Νοεμβρίου 2009. Στόχος ήταν μέσω του ανοικτού διαλόγου με τους πολίτες, καθώς και τους επιστημονικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις που θα συνέβαλαν στη σύνταξη του σχεδίου νόμου. Τα σχόλια και οι απόψεις που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά ανήλθαν στον αριθμό των οκτακοσίων
ογδόντα έξι (886) και ελήφθησαν υπόψη κατά τη σχετική τελική επεξεργασία του σχεδίου νόμου, αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα της δημόσιας και ανοικτής διαβούλευσης με την κοινωνία με όρους διαφάνειας και δημοκρατικής συμμετοχής.
Ειδικότερα επί των άρθρων:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 ορίζεται η οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, προσδιορίζεται το ύψος και οι κατηγορίες των δικαιούχων αυτής της εισοδηματικής ενίσχυσης ανάλογα με συγκεκριμένα, θεσμοθετημένα ήδη, εισοδηματικά κριτήρια, προκειμένου να είναι δυνατός ο σαφής και ακριβής προσδιορισμός τους και η έγκαιρη εκταμίευσή της προς τους δικαιούχους. Το
κόστος της οικονομικής αυτής ενίσχυσης υπολογίζεται σε ένα περίπου δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ ο αριθμός των ωφελουμένων της ρύθμισης υπολογίζεται σε πάνω από 2,5 εκατομμύρια άτομα.
Με την παράγραφο 1 ορίζεται η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης και το ύψος της το οποίο κυμαίνεται από τριακόσια (300) ευρώ έως και χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και προορίζεται για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος των μισθωτώναγροτών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι συνταξιούχοι με πολύ χαμηλό εισόδημα, τα άτομα με αναπηρίες, οι νεφροπαθείς, οι μεταμοσχευμένοι, τα απροστάτευτα τέκνα, οι ανασφάλιστοι και οι άνεργοι ή επιδοτούμενοι από τον Ο.Α.Ε.Δ. και το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας.
Mε την παράγραφο 2 προσδιορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων της ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης.
Συγκεκριμένα ως δικαιούχοι προσδιορίζονται καταρχήνστην κατηγορία Α οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008) βαρύνονταν φορολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994,ΦΕΚ 151 Α΄ ), με πρόσωπα που χρήζουν μέριμνας, όπωςείναι τα ανήλικα άγαμα τέκνα, τα ενήλικα άγαμα τέκνα
μέχρι το 25ο έτος της ηλικίας του εφόσον σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και μέχρι το 27ο έτος εφόσον είναι άνεργα, τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας που παρουσιάζουν αναπηρία από 67% και άνω εξαιτίας διανοητικής καθυστέρησης ή φυσικής αναπηρίας
και οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι και τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους κ.λπ., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, που είναι το συνολικό ετήσιο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, να προέρχεται κατά ποσοστό 50% και άνω είτε από μισθωτή εργασία ή σύνταξη είτε από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και
β) το συνολικό αυτό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται στον πίνακα της ίδιας παραγράφου και λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό προσώπων που βαρύνουν τον φορολογούμενο σε συνδυασμό με το ανώτατο ύψος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που χρήζει εισοδηματικής ενίσχυσης.
Με τον πίνακα που παρατίθεται το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται σε 700 ευρώ για την περίπτωση που ο δικαιούχος βαρύνεται με ένα πρόσωπο και το ανώτατο ύψος του οικογενειακού του εισοδήματος δεν υπερβαίνει τα 15.000,00 ευρώ και κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσώπων και το ανώτατο ύψος του οικογενειακού εισοδήματος μέχρι 1.300 ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό υπολογίζεται ότι πρόκειται να ενισχυθούν άμεσα τετρακόσιες σαράντα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσιες (444.500) ελληνικές οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που προέρχεται κατά κύριο λόγο από μισθούς και αγροτικά εισοδήματα, οικογένειες με πολύ χαμηλά εισοδήματα με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τη φορολογική τους δήλωση.
Στην κατηγορία Β΄ της ίδιας παραγράφου ορίζεται η δεύτερη μεγάλη κατηγορία που χρήζει ενίσχυσης και είναι οι συνταξιοδοτούμενοι ή αυτοί που δικαιούνται να λάβουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, με
την προϋπόθεση ότι ήδη είναι δικαιούχοι του Ε.Κ.ΑΣ..
Στην περίπτωση γγ) της κατηγορίας Β΄ υπάγονται χαμηλοσυνταξιούχοι όλων των ασφαλιστικών οργανισμών με πολύ χαμηλό εισόδημα και πάντως κάτω από τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του Ε.Κ.ΑΣ., οι οποίοι δεν δικαιούνται το Ε.Κ.ΑΣ. είτε γιατί δεν βρίσκονται στο όριο ηλικίας για τη χορήγησή του είτε γιατί ρητές διατάξεις αποκλείουν τη χορήγησή του στις κατηγορίες αυτές (διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄), και διατάξεις των άρθρων 4 και 16 του ν. 3232/2004(ΦΕΚ 48 Α΄). Για τους δικαιούχους της περίπτωσης αυτής προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ.
Συνολικά υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν ένα εκατομμύριο τριακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.360.000) χαμηλοσυνταξιούχοι, εκ των οποίων οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (810.000) είναι συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α., τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (380.000) είναι συνταξιούχοι που δικαιούνται το Ε.Κ.ΑΣ. και εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (170.000) είναι χαμηλοσυνταξιούχοι με σύνταξη γήρατος, χηρείας, κ.λπ. που αν και δεν λαμβάνουν το Ε.Κ.ΑΣ., έχουν όμως εισόδημα κάτω από τα προβλεπόμενα όρια
για τη χορήγησή του. Οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούνται την έκτακτη οικονομική ενίσχυση με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του Ε.Κ.ΑΣ., όπως αυτά ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου.
Στην κατηγορία Γ΄ της ίδιας παραγράφου ορίζεται η επόμενη μεγάλη κατηγορία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που χρήζει ενίσχυσης και στην οποία ανήκουν τα άτομα με αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα και ανέρχονται σε εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδες (185.000) άτομα, οι νεφροπαθείς ή μεταμοσχευμένοι (καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων ή μυελού των οστών) που λαμβάνουν διατροφικό επίδομα και ανέρχονται σεδέκατρείς χιλιάδες (13.000) άτομα, τα απροστάτευτα τέκνα που υπολογίζονται σε είκοσι πέντε (25.000) χιλιάδες, καθώς και οικονομικά αδύναμοι (άποροι) που είναι ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ( 98.500) άτομα και πολιτικοί πρόσφυγες που είναι χίλια πεντακόσια (1.500) άτομα. Συνολικά σε αυτή την κατηγορία των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων πρόκειται να ενισχυθούν διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες (223.000) άτομα, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι των κατηγοριών αυτών επίσης δεν υπερβαίνουν τα εισοδηματικά όρια χορήγησης του Ε.Κ.ΑΣ..
Στην κατηγορία Δ΄ ορίζεται ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι μέχρι τις 3.11.2009 είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), επιδοτούμενοι λόγω ανεργίας από τον Ο.A.E.Δ. με προϋποθέσεις, άνεργοι που δικαιούνται το ειδικό βοήθημα της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 και άνεργοι του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του. Συνολικά αυτή η κατηγορία των δικαιούχων της ενίσχυσης ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000).
Το γενικό σύνολο των δικαιούχων της παραγράφου 2 εκτιμάται σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσιες (2.527.500) οικογένειες και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Με την παράγραφο 3 προσδιορίζεται ειδικότερα το ύψος του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως αυτές ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η ενίσχυση αυτή είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. και δεν συνυπολογίζεται για την καταβολή οποιαδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Επίσης προβλέπεται ότι, εάν έ-
νας δικαιούχος ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες σύμφωνα με την παράγραφο 1, τότε το ίδιο πρόσωπο λαμβάνει το επίδομα από μία και μόνο πηγή. Επίσης ρυθμίζεται η περίπτωση της καταβολής σύνταξης εκ μεταβιβάσεως σε περισσότερους δικαιούχους, η οποία επιμερίζεται αναλόγως.
Με την παράγραφο 5 προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η μια δόση θα καταβληθεί εντός του τρέχοντος έτους και η δεύτερη εντός του α΄ εξάμηνου του επόμενου έτους. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμισθούν μέσω της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του παρόντος, θέματα όπως ο έλεγχος συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων κατά την
καταβολή της δεύτερης δόσης και ο καθορισμός των προϋποθέσεων, διαδικασιών και δικαιολο-γητικών, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση καταβολή της πρώτης δόσης εντός του τρέχοντος έτους και χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις για τους δικαιούχους.

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
http://www.mnec.gr/el/nomothesia/nomosxedia/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ...

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"