My LinkedIn profile

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ;...ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ!..(Κάντε κλίκ πάνω στον...ΧΡΥΣΟ!) Τηλ: 6995295767/ 6946083329

Taxheaven - Νέα ειδήσεις

Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οδηγός αγοράς και χρήσης του εργοσήμου


ΕΓΚΥΚΛΙΟ σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το εργόσημο εξέδωσε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αναλυτικότερα η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:


«Α. Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 3863/2010, ορίζεται ότι οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου υπολογίζονται σε ποσοστό 20% και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του εργοσήμου. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας, καθώς και στο ΕΤΕΑΜ και στον ΟΕΚ.

Δηλαδή, αν το καθαρό ποσό που θέλει να εισπράξει ο εργαζόμενος πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,25 θα δώσει το ποσό του εργοσήμου που πρέπει να αγορασθεί.

Παράδειγμα: για καθαρό ποσό 500 ευρώ θα αγορασθεί εργόσημο 625 € (500 Χ 1,25 = 625).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίσθηκε ότι: τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιούνται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ και δεν μπορούν να υπερβούν τις 30 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.

Επομένως, οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο (μισθός, βδομαδιάτικο, ημερομίσθιο) δεν συναρτώνται πάντα με τον εκάστοτε συγκεκριμένο χρόνο απασχόλησης, αλλά προκύπτουν αποκλειστικά από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Για τον λόγο αυτό, οι εισφορές από τα εξαργυρωμένα εργόσημα κάθε ημερολογιακού τριμήνου θα αθροίζονται (1ο τρίμηνο: Ιανουάριος έως και Μάρτιος, 2ο τρίμηνο: Απρίλιος έως και Ιούνιος, 3ο τρίμηνο: Ιούλιος έως και Σεπτέμβριος, 4ο τρίμηνο: Οκτώβριος έως και Δεκέμβριος) και το ποσό που θα προκύπτει θα διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του ΗΑΕ της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, το αποτέλεσμα θα πολλαπλασιάζεται επί 2 και θα προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης (σχετικό το με αριθ. πρωτ. Α21/449/18/29.12.2011 Γενικό Έγγραφο), οι οποίες θα ανάγονται στο τρίμηνο της εξαργύρωσης του εργοσήμου χωρίς να μπορούν να υπερβούν τις 30 ανά μήνα και 90 ανά τρίμηνο.
Για τη θεώρηση του βιβλιαρίου ασθένειας, επειδή για την εν λόγω κατηγορία η απεικόνιση της ασφάλισης δεν υποστηρίζεται ακόμα μηχανογραφικά από το ΟΠΣ/ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, θα πρέπει το Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του εργαζομένου, να χορηγεί Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Μητρώου στο οποίο θα αναφέρονται ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τα εξαργυρωμένα εργόσημα.
Β. Τα πρόσωπα που ασφαλίζονται μέσω εργοσήμου θα πρέπει να απογραφούν στο Γενικό Μητρώο του Ιδρύματος και να εφοδιαστούν με ΑΜΑ, εφόσον βέβαια δεν έχουν ήδη απογραφεί από άλλη αιτία.
Επομένως, όταν πρόκειται για αναπόγραφο ασφαλισμένο θα γίνεται απογραφή από τις υπηρεσίες Μητρώου των υποκαταστημάτων μας, χωρίς να ζητείται να προσκομιστεί από τους ασφαλισμένους βεβαίωση εργοδότη.
Αντί αυτού θα προσκομίζεται το απόκομμα του εργοσήμου που έχει εξαργυρωθεί, από όπου θα αντλούνται τα στοιχεία του εργοδότη, χωρίς να συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο «ΑΜΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
Ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα αναγράφεται η πρώτη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου μέσα στο οποίο έχει εξαργυρωθεί το εργόσημο (1/1, 1/4, 1/7 & 1/10).
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη συμπλήρωση της Αίτησης Απογραφής 'Αμεσα Ασφαλισμένου παραμένουν τα ίδια όπως και στις άλλες περιπτώσεις».

Πηγή: Express.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ...

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"