My LinkedIn profile

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΑΣ
ΜΕ ΡΩΤΑΤΕ;...ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΩ!..(Κάντε κλίκ πάνω στον...ΧΡΥΣΟ!) Τηλ: 6995295767/ 6946083329

Taxheaven - Νέα ειδήσεις

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Ενημερωτικό Δελτίο ΕΠΑΝ ΙΙ 13/1/2012 (ΑΞΙΟΛΟΓΟ!)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

      699-529-5767 και 694-608-3329

Ανακοίνωση Τροποποίησης του οδηγού και Παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στην Πράξη του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης»

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΔHΛΩΣΕΩΝ

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Εκδούσα Αρχή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων


Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/11/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/2/2012
Συνολική δαπάνη: 72.000.000 €
Δημόσια δαπάνη: 
Ανακοίνωση:

Τροποποίηση του οδηγού και ανακοίνωση Παράτασης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στην Πράξη του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Ενόψει τροποποιήσεων όρων του οδηγού της προκήρυξης, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τις 17/2/2012, για ένταξη στο Πρόγραμμα του Ε.Π. Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis την πρόταση τους, αμέσως μετά την έκδοση και την ανάρτηση του αναλυτικού τροποποιημένου τεύχους του οδηγού της Προκήρυξης, στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr).


Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210-6985210 και με το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.


Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012


Το παρόν πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει:
 • Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων.
 • Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω 2 δράσεις:
ΔΡΑΣΗ 1
«Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)»
ΔΡΑΣΗ 2
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας»

Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,Αττικής,Βορείου Αιγαίου,Δυτικής Ελλάδας,Δυτικής Μακεδονίας,Ηπείρου,Θεσσαλίας,Ιόνιων Νήσων,Κεντρικης Μακεδονίας,Πελοποννήσου,Κρήτης,

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
ΔΡΑΣΗ 1
Η Δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)», αφορά  στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος οδηγού
Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 1/1/2011 και έως και την 11/10/2011 (νεοϊδρυθείσες) θα πρέπει:

 • να διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος οδηγού
 • να έχουν (τα φυσικά πρόσωπα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης και οι εταίροι σε αντίθετη περίπτωση) συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματικές.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει  η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Οι δικαιούχοι που έχουν κάνει έναρξη από την 12/10/2011 και έως και εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης (υπό σύσταση) θα πρέπει:
 • να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).
 • να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο/ους ΚΑΔ που αναγράφονται στον Πίνακα Α του Παραρτήματος Ι του παρόντος οδηγού
 • να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών, δηλαδή το 18ο έτος θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Όσον αφορά στο 64ο έτος, μετά τη συμπλήρωσή του (λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία γέννησης), οι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική  Επικράτεια
 • να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης ή διαδικασία ανάκτησης παλιάς κρατικής ενίσχυσης και να μην είναι προβληματική.
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει  η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

 • Οι μη επιλέξιμοι κλάδοι που ορίζονται στον Πίνακα Β του Παραρτήματος Ι του παρόντος οδηγού
 • Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
 • Όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
 • Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
 • Πλανόδιες επιχειρήσεις.
 • Κυλικεία σχολείων, Οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.
 • Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
 • Φορείς του δημοσίου.
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
 • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010.
 • Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
 • Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές (Παράρτημα ΙV).
ΔΡΑΣΗ 2
Η δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες, που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.
Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,

 • η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),
 • η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),
 • η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
 • η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210-6985210 και τους κατά τόπους εταίρους του (τα στοιχεία επικοινωνίας τους αναφέρονται στο Παράρτημα του Οδηγού) και με το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300.

Ο πίνακας εκδηλώσεων ενημερώνεται συχνά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΑΦΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ...

Αναγνώστες

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
ΑΧΑΡΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Greece
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"